Kontaktirajte nas:

    KANDILJ HOTEL

    Adresa: Bistrik potok 4, 71000 Sarajevo 

    Webkandilj.com

    E-mail: kandilj@outlook.com

    Telefon: +387 (0)33 572 510,  Fax: +387 (0)33 572 511